Обучение по юмейхо нов курс
17-21 юни 2024
гр. Пловдив

ОБУЧЕНИЕ ЗА 1-ви дан
24-28 юни - гр. Пловдив

Продължителност

Обучението по Юмейхо за първи дан е с продължителност 35 учебни часа. Това е международен стандарт на провеждане на обучението и Юмейхо Институт България като представител на Юмейхо Центъра в Токио спазва стриктно това. Понякога обаче е нужно повече време на курсиста да изгради нужните умения, тогава продължителността на курса се удължава без допълнително заплащане. Тук е валидно правилото – „Учим се докато се научим“

Какво включва обучението?

Тук основното е изучаването на 100-те базови техники или още „Катата на Сайонджи“ . Всеки похват се обяснява подробно, демонстрира се (често по няколко пъти), прилага се върху ученика, за да усети той самия ефекта от техниката и накрая той също е прилага върху „модел“. Моделът обикновено колега юмейхоист, запознат с Юмейхо техиките. След като сме работили един ден и курсистът е преговорил наученото вечерта, на следващият ден започване с отговори на възникванли въпроси и обсъждания. После се взема новия материал за деня и след кратка почивка се прави преговор на стария и новия материал. Успоредно с практическите аспекти се преподават тези фрагменти от анатомията, които имат отношение към прилаганата техника. Например определени костни ориентири, сухожилни снопове, направление на мускулни групи и др.

 

Колко анатомия е нужна?

Всичко нужно за курса, като знания за анатомия се преподава и показва нагледно на самия курс. Не е нужно предварително да учите анатомия предварително. Плозва се приложение, което можете да инсталирате на собствения си смартфон или таблет. Изучават се основно – костна структура на човека, мускулни групи, сухожилни снопове, лигаменти всичко се представя на разбираем и достъпен език.

Какви права дава първи дан?

С първи дан човек може да прилага Юмейхо на свои близки (роднини) и приятели. Няма право да отваря кабинет. За самостоятелна работа в кабинет е нужен втори дан (но под ръководството и наблюдението на неговия учител). Затова в сехамата на обучение е предвидено обучение за първи и втори дан заедно.

Изисквания за полагане на изпит за първи дан?

Изпита може да се насрочи веднага след края на курса или да се даде време на курсиста да практикува и да се подготви самостоятелно. Учителя преценява кога е готов и определя дата. Изпита е практически в изпълнението на 100 базови техники на Сайонджи. Има и теоритична част включваща диагностиката в Юмейхо, история на Юмейхо, степени и правила и структура на международната организация. 

Японска диплома

След края на изпита при положителен резултат се връчва

Обучение по Юмейхо

Различни Моменти от курсове и обучения

Снимките в галерията показват, някой от моментите на мои обучения, курсове и изпити, които съм провел в моята преподавателска практика в България и Украйна.