Теми

сейза и киза

Тук ще посочим две от позите, които терапевта заема при изпълнението на Юмейхо. Най-често употребяваната позиция е цумадачи (киза) – някой я наричат висока сейза. В началото е неудобна и натоварва връзките на пръстите на краката и глезените, но с практиката