Диагностика в Юмейхо

Диагностика за тазово разместване по костен ориентир (малеол) на глезените

Диагностиката заема важно място във всяка система за подобряване на здравето. От една страна е нужно да идентифицираме отклонениятата от нормата (ако има такива) у клиента и от друга страна да проследим как се отразява прилагането на Юмейхо – дали има подобрение, отсъствие на динамика или влошаване на състоянието на клиента.

Важно е да се каже, че различно дългите крака в 99.99 % са функционално състояние – т.е краката са анатомично равни, но поради тазово изместване те променят своята дължина един спрямо друг. Има различни случаи на скъсяване на единия крак от 3-5 мм до 2,5-3 см. Тук коментираме разликата в краката, защото това е най-често дискутираната тема иначе диагностиката трябва да започне още преди пациента да е влязал в кабинета – докато ходи на улуцата. Когато ходим, без да предполагаме, че някой ни наблюдава ние имаме спонтанна (естествена) походка и всички нередности са видими. Ако помолим пациента да ходи и ние го наблюдаваме, той ще ни покаже това, което е решил, а не реалната картина.

Друго важно обстоятелство е, че ако искаме по-пълна картина на състоянието на тялото на даден човек, трябва да го изследваме, освен в легнало, също в седнало, изправено състояние и в движение (докато ходи). Когато правим наблюдение в легнало състояние ние изключваме гравитационното натоварване и не можем да оценим дали адекватно съответния човек реагира т.е дали неговата позиция е оптимална. Когато изследваме пациента докато ходи можем да видим патерна на ходене, дали е коректен или поради своята некоректност поражда съответни проблеми и конпенсации.

В диагностичния процес, задължително е да се направи наблюдение за наличние на сколиоза. Това става (най-често) като застанем зад гърба на клиента и го помолим да наведе торса си напред, като започне от главата. Линията на ребрата и раменете трябва да е успоредна на пода.

Конкретно в Юмейхо разграничаваме ляв, десен и смесен тип разместване, което се установява от измерване на нивата на малеолите, нивата на тазовите кости и нивата на ръбчетата на лопатките. Добра практика е Юмейхо специалистите да попълва резултатите от диагностиката в хартиена (или електронна) схема и така да отчита прогреса в прилагането на масажа.