Слабост на абдукторите и симптом на Тренделенбург

Слабостта на даден мускул е значим проблем на всяка физикална терапия. Ако определен мускул е претоварен и работи извънредно като компенсиращ друг мускул, тогава се появява болка и оплаквания на пациента. Мускулната слабост не дава болка в самия мускул или в залавните му места, затова е важно да можем да диагностицираме тази слабост и евентуално да я отстраним. Симптомът на Тренделенбург се среща при хора със слаби или парализирани абдукторни мускули на тазобедрената става, а именно gluteus medius и gluteus minimus. Носи името на немския хирург Фридрих Тренделенбург. Често се споменава неправилно като тест на Тренделенбург, който е тест за съдова недостатъчност в долните крайници.Твърди се, че симптомът на Тренделенбург е положителен, ако при изправяне на един крак („стойка на един крак“) тазът се спуска силно от страната, противоположна на опорния крак („люлеещ се крайник“) -виж картинката. Ако пациентът компенсира тази слабост (чрез накланяне на тялото/гръдния кош към засегнатата страна), тогава тазът ще бъде повдигнат, а не спуснат, от страната, противоположна на опорния крака (в момента на теста). Следователно, в същата ситуация бедрото на пациента може да бъде спуснато или повдигнато, в зависимост от това дали пациентът активно компенсира, както по-горе, или не. Компенсацията измества центъра на тежестта към засегнатата страна и също така намалява ъгъла между адукторните мускули на тазобедрената става и бедрената кост, като и двете намаляват силите, които трябва да бъдат приложени от адукторните мускули на тазобедрената става, за да се поддържа съответната стойка. Средният глутеус е много важен по време на фазата на стойката на един крак на цикъла на походка, за да поддържа двете бедра на едно и също ниво. Освен това стойката на един крак представлява около 60% от цикъла на походка. Освен това, по време на фазата на стойката на един крак на цикъла на походка, има приблизително два пъти по-голямо телесно тегло, предадено на тазобедрената става Действието на абдукторите на бедрото представлява две трети от това телесно тегло. Симптомът на Тренделенбург може да се появи, когато има наличие на мускулна дисфункция (слабост на глутеус медиус или минимус) или друга причина (травма, болка) пораждаща невъзможност да се включат активно в патерна на ходене

По материали от https://en.wikipedia.org/wiki/Trendelenburg%27s_sign