Учебни материали и пособия в Юмейхо курса

През годините на преподаване и провеждане на курсове се утвърдиха някои удачни учебни материали, различни пособия и учебни помагала, които заначително подобряват разбирането, ускоряват запаметяването на техниките, пестят време и улесняват курсистите:

Учебни натериали на хартиен носител: 

– Разширен конспект, включващ 100 -те базови техники, тяхната последователност, визуализация, описание и много удобното място за лични бележки, коментари и насоки под формата на празни редове.

– Модел за посторална диагностика върху хартия, където ученика да може да си отбелязва дисбалансите при неговите пациенти, а също и да отчита напредъка в терапията.

 

Дигитални пособия:

– Софтуер (заплаща се 20 лв) за 3D представяне на човешкото тяло – софтуера е подходящ за инсталация, както на таблети, така и на смартфони (IOS и Андроид)

– Атлас по анатомия за масажисти в дигитален вид

– Книгата на Сайонджи в дигитален вид